Plan marketingowy

Z czego składa się plan marketingowy firmy? Kluczowym elementem dobrej koncepcji e-biznesowej są skrupulatnie zaplanowane działania w obrębie marketingu i sprzedaży. Ogólną ramę działań możemy oprzeć na czteroczłonowej konstrukcji: Produkt Cena Dystrybucja Promocja i...

Plan organizacyjny i wdrażanie strategii

Plan organizacyjny to zespół operacji, które będą podejmowane w ramach realizowanego przedsięwzięcia, a także strategiach opracowanych w celu ich wsparcia. Inaczej mówiąc: to zespół czynności, jakie będą wykonywane każdego dnia, po to, żeby zrealizować założone cele....

Cele biznes planu

Po co wyznaczać cele? Od razu powiemy Ci, iż to zagadnienie należy do stosunkowo najłatwiejszych. Nie znaczy to jednak, że nie trzeba się tutaj przyłożyć! Wręcz przeciwnie, jest ono dla całego ebiznesplanu bardzo istotne. Dla naszego przyszłego inwestora, czyli w...

Analiza otoczenia biznesowego

Od razu ktoś zapyta: „A co to takiego, to otoczenie biznesowe?” Wyjaśnienie tego pojęcia postaramy się tak przedstawić, abyś po uważnym przeczytaniu nie miał problemów z jego zrozumieniem. Po kolei. Otoczenie e-biznesowe to: ogólne tendencje panujące w...

Prezentacja zespołu

Na początek jedna, najważniejsza uwaga, zanim zaczniesz przedstawiać inwestorom swój zespół: musisz pamiętać, że to Ty i Twoi współpracownicy jesteście tym zespołem, który trzeba poprzeć. I bank, po przeczytaniu Twojego ebiznesplanu, musi się do tego przekonać. To...