Plan marketingowy

Z czego składa się plan marketingowy firmy? Kluczowym elementem dobrej koncepcji e-biznesowej są skrupulatnie zaplanowane działania w obrębie marketingu i sprzedaży. Ogólną ramę działań możemy oprzeć na czteroczłonowej konstrukcji: Produkt Cena Dystrybucja Promocja i reklama Oceniając Twój biznes plan – w trakcie czytania tej części – odbiorca z jednej strony szuka informacji o rynku (ponieważ z reguły nie jest jego znawcą), ale równocześnie sprawdza, czy wiesz jak wygląda rynek, na którym chcesz działać. Po prostu chce być pewnym, czy wiesz, co sprzedajesz, i po jakiej cenie. Czy wiesz, jak to sprzedać i jak dotrzeć do klienta. A więc mu to zaprezentuj! Produkt Jakkolwiek informacje o Twoich usługach / produktach przewijają się przez cały e-biznesplan, tutaj również musisz zaprezentować to, co oferujesz. Tego wymaga od Ciebie konstrukcja planu e-marketingowego. Dalej powinniśmy określić planowany udział w rynku. Musimy oszacować, jaką ilość klientów będziemy obsługiwać. A także jaką ilość naszych produktów będzie kupował przeciętny klient w ciągu roku. Następnie przechodzimy do konkurencji. I znowu postarajmy się ocenić, jaką ilość tego typu produktów naszej konkurencji nabywają w chwili obecnej klienci. Pamiętaj, że nawet oferując najlepszy produkt nigdy nie osiągniemy 100% rynku. Jak już wspominaliśmy w poprzednich lekcjach, odrobina „gorszego scenariusza” także powinna tutaj mieć miejsce. Odbiorca przecież ma świadomość, że będą klienci, którzy nigdy się do Ciebie nie przekonają. Jednak Twój planowany udział w rynku musi być na tyle duży, aby przychody przewyższały koszty prowadzenia działalności i przedsięwzięcie generowało zysk. Cena Sposób dyktowania cen to strategia niezwykle delikatna. Cena musi być dostosowana elastycznie do aktualnej sytuacji rynkowej. Musimy wiedzieć, czy chcemy szybko spenetrować rynek, przyciągając klientów niską ceną, czy raczej od początku uzyskać...

Analiza SWOT – mocne i słabe strony Twojego biznesu

Co to jest analiza swot? Analiza SWOT (z ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia związane z realizowaną strategią działania. Mocne i słabe strony dotyczą stanu aktualnego, zaś szanse i zagrożenia odnoszą się do możliwego rozwoju wypadków. Możesz skupić się tylko na samym wyliczeniu poszczególnych punktów, bo takie ebiznes plany też istnieją, lecz jeśli chcesz przekonać inwestora do podjęcia korzystnej dla Ciebie decyzji – musisz to rozwinąć. Pokaż, że masz słabe strony, bo nawet najlepsza firma je ma, a także odkryj realne zagrożenia. Ale równocześnie wytłumacz, jak Ty sobie z nimi poradzisz. To samo dotyczy mocnych stron firmy i szans. Musisz wiedzieć, iż bardzo ważną rzeczą jest krytyczne spojrzenie na własną działalność. Bo tylko takie podejście pozwoli wychwycić te słabsze punkty. Analiza SWOT jest chyba najmniej subiektywną częścią całego e-biznesplanu. SWOT – elementy składowe Strengths – Mocne strony Jakie są mocne strony Twojej e-firmy, czyli co może robić Twoją przewagę w stosunku do konkurencji. Ale tutaj UWAGA: trzeba spojrzeć na firmę jakby z innej perspektywy, to znaczy odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie silne strony widzi w mojej firmie klient, otoczenie zewnętrzne? Nasze spojrzenie zawsze będzie subiektywne. A poza tym, to przecież o odbiorcę chodzi, bez niego nasz biznes by nie istniał. Jeżeli będziemy dogadzać sobie, a nie jemu, to szybko znikniemy z horyzontu. Weaknesses – Słabe strony Słabych stron może być bardzo dużo. To może być praktycznie każdy aspekt działalności firmy. Jeżeli któryś z aspektów, działów nie jest należycie dopilnowany, wtedy automatycznie staje się bolączką. Tak to można zdefiniować. Zarówno problemem, jak i zaletą, może być wszystko. Ważne jest jedno: nie...

Plan organizacyjny i wdrażanie strategii

Plan organizacyjny to zespół operacji, które będą podejmowane w ramach realizowanego przedsięwzięcia, a także strategiach opracowanych w celu ich wsparcia. Inaczej mówiąc: to zespół czynności, jakie będą wykonywane każdego dnia, po to, żeby zrealizować założone cele. Podstawowym zadaniem, stojącym przed twórcą ebiznesplanu w tej części, jest wykazanie, że Twoje założenia e-biznesowe mają nakreślony ścisły harmonogram działań, który pozwoli skutecznie i, co ważne, terminowo osiągnąć cel. Masz również opracowane sposoby i metody, jak to osiągnąć. Masz strategię działania. O co nam tutaj chodzi: Zakup sprzętu i oprogramowania oraz urządzenie pomieszczeń; Zatrudnienie pracowników; ich szkolenia, podnoszenie kwalifikacji; Organizacja pracy w firmie; Lokalizacja i otoczenie; dostawy; kontrola procesów; Próg rentowności Trochę dużo tych założeń, ale po ich przejrzeniu przekonasz się, że to wszystko ma sens, no i powinno być zawarte w Twoim przyszłym biznes planie. A więc do rzeczy. Zakup sprzętu i oprogramowania oraz urządzenie pomieszczeń To jest to, od czego zwykle musimy zacząć: czyli zakup sprzętu oraz urządzenie pomieszczeń służbowych. To są w naszym przypadku (e-firma) podstawowe inwestycje. Musimy mieć komputery, drukarki, faksy. No i przede wszystkim odpowiednie oprogramowanie. Dalej: potrzebujemy biurka, szafy na segregatory, krzesła i wszelkie inne rzeczy służące do tego, aby biuro e-firmy mogło sprawnie funkcjonować. Czyli mamy wynajęte i urządzone biura, zainstalowane oprogramowanie – czas więc na kolejny krok w drabince naszego planu organizacyjnego, czyli zatrudnienie pracowników. Zatrudnienie pracowników; ich szkolenia; podnoszenie kwalifikacji Wcześniej rozwijaliśmy kwestię kwalifikacji i doświadczenia ludzi. Teraz trzeba ukazać to, co dotyczy naszych pracowników od strony organizacyjnej. Po pierwsze: czy mamy jakieś ustalone zasady rekrutacji naszych pracowników? Pokrótce – czy to będą ludzie przez kogoś poleceni, czy np. znalezieni poprzez agencję pośrednictwa pracy?...

Cele biznes planu

Po co wyznaczać cele? Od razu powiemy Ci, iż to zagadnienie należy do stosunkowo najłatwiejszych. Nie znaczy to jednak, że nie trzeba się tutaj przyłożyć! Wręcz przeciwnie, jest ono dla całego ebiznesplanu bardzo istotne. Dla naszego przyszłego inwestora, czyli w naszym przypadku banku, jest sprawą strategiczną: czy cel przedstawiony jest realny do osiągnięcia? Jeśli osiągniemy założone cele – bez trudu spłacimy pożyczkę. Proste. Przejdźmy do konkretów. Jak zwykle na początku każdego dnia kursu, przedstawimy główne założenia: Cel – to określenie planów przedsiębiorstwa Cel – unikaj stwierdzeń ogólnych na rzecz konkretów Cel – powinien określać zyski z każdego obszaru prowadzonej działalności Przyjrzyjmy się bliżej tym zagadnieniom. Określenie planów przedsiębiorstwa Chodzi tutaj o nakreślenie tego, co zamierzamy osiągnąć w danym okresie czasu. Na przykład może to być okres spłaty naszego kredytu, aczkolwiek mile widziana jest dłuższa perspektywa, choćby 3-5 lat. Czyli chcemy w przeciągu zadeklarowanego czasu naszej działalności zrealizować minimum kilkadziesiąt zleceń stworzenia witryn internetowych, a także zaproponować tym klientom opiekę nad ich serwisem związaną z jego pozycjonowaniem. Musimy wykazać, jaka będzie wysokość funduszy potrzebnych do realizacji naszego celu. Podaje się tutaj wartość zysków docelowych oraz rynek docelowy, który określa wielkość planowanych obrotów. A przekładając to na język nieco prostszy i bardziej konkretny – podamy przykład. Przykład celu przedsiębiorstwa Nasze aktywa wynoszą dajmy na to 65.000 PLN. Razem z pożyczką uzyskaną z banku, będzie to 165.000 PLN. Taka suma jest nam potrzebna na zatrudnienie ludzi, zakup sprzętu, pensje dla pracowników, reklamę, opłatę wynajmu 6 pomieszczeń firmowych w kamienicy pana X. Docelowy zysk, który planujemy osiągnąć po danym okresie czasu, to 350.000 PLN. Pozwoli nam to na spłatę zaciągniętego kredytu oraz rozwój...

Analiza otoczenia biznesowego

Od razu ktoś zapyta: „A co to takiego, to otoczenie biznesowe?” Wyjaśnienie tego pojęcia postaramy się tak przedstawić, abyś po uważnym przeczytaniu nie miał problemów z jego zrozumieniem. Po kolei. Otoczenie e-biznesowe to: ogólne tendencje panujące w gospodarce, czyli ocena koniunktury w mikro- i makroskali; ocena realiów politycznych, czynników technologicznych, geograficznych i społecznych; przewidywana grupa odbiorców; e-firmy konkurencyjne Ogólne tendencje panujące w gospodarce, czyli ocena koniunktury w mikro- i makroskali Musimy tutaj wyjaśnić, jakie są ogólne warunki panujące na rynku w naszej branży w chwili obecnej oraz czego można się spodziewać w przyszłości, przede wszystkim tej bliskiej przyszłości, czyli np. okresu spłaty kredytu bankowego. Istnieje, zatem potrzeba zaprezentowania trendów opartych na liczbach. W powyższej analizie trzeba uwzględnić, jak się kształtuje sytuacja zarówno lokalna (w naszym regionie), jak i w skali całego kraju. Trzeba tutaj podkreślić, iż nasza analiza jest nietypowa, ponieważ jest przygotowywana dla e-firmy. Czyli grupa odbiorców naszych usług potencjalnie jest bardzo szeroka. Dlatego koniecznym jest ocena trendów nie tylko w konkretnej branży (jak np. w budownictwie czy przemyśle stoczniowym), ale kondycja w całej gospodarce. Po prostu im więcej firm jest w dobrej kondycji finansowej, tym większe szanse, że zechcą skorzystać z naszej oferty. Ocena realiów politycznych, czynników technologicznych, geograficznych i społecznych Bardzo ciekawa i ważna kwestia. Zaczynamy od oceny realiów politycznych – też najlepiej w skali lokalnej oraz globalnej (krajowej). A więc szukamy odpowiedzi na pytania: Jaki jest stosunek władz, organizacji, jeżeli chodzi o rozwój i pomoc dla działalności firm branży internetowej? Czy prowadzone są jakieś działania wspomagające rozwój e-biznesu? W kolejnych kwestiach należy przedstawić: jakie są czynniki / warunki technologiczne, które mogą się przyczynić do rozwoju...

Prezentacja zespołu

Na początek jedna, najważniejsza uwaga, zanim zaczniesz przedstawiać inwestorom swój zespół: musisz pamiętać, że to Ty i Twoi współpracownicy jesteście tym zespołem, który trzeba poprzeć. I bank, po przeczytaniu Twojego ebiznesplanu, musi się do tego przekonać. To ludzie są najważniejszym kapitałem. Bez świetnego zespołu nie pomoże nawet super pomysł na ebiznes, ani duża ilość gotówki. Dzięki Tobie i Twoim pracownikom przedsięwzięcie ma stać się możliwe. Czyli musisz jak najlepiej Was sprzedać. Teraz najważniejsze informacje, które musisz rozwinąć: Skład osobowy, stanowiska w e-firmie. Jakie masz / macie doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności przydatne do prowadzenia e-firmy i realizacji takiego przedsięwzięcia? Prezentacja zespołu jako wspólnoty. Motywacja zespołu; poświęcenie dla projektu Skład osobowy, stanowiska w e-firmie Wcześniej wspomnieliśmy tylko, kogo zatrudniamy. Teraz trzeba to rozwinąć. A więc mamy np. 4 programistów. Nie wszyscy wiedzą, co programista robi w e-firmie. I nie możesz tego wymagać od pracownika banku, który kwalifikuje Twój ebiznesplan. To Ty go masz poinformować, kto to jest i za co odpowiada. Jaką rolę pełni w zespole, w którym miejscu znajduje się w całym procesie e-działalności. Jakie masz / macie doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności … przydatne do prowadzenia e-firmy i realizacji takiego przedsięwzięcia? Zasadniczą sprawę odgrywa doświadczenie zawodowe Twojej kadry. Musisz przedstawić po kolei, gdzie wcześniej pracowali członkowie Twojej załogi. Czy ich doświadczenie współgra z twoim projektem? Jakie są ich wcześniejsze dokonania? Czy pracowali przy podobnych projektach? Inwestor musi zostać przekonany, że oni dadzą radę. Prezentacja zespołu jako wspólnoty Prezentacja zespołu, jako wspólnoty, to kolejna ważna rzecz. Pokaż, że Twoi ludzie wzajemnie się uzupełniają. Udowodnij odbiorcy, że potrafisz tak zarządzać zespołem, żeby ze zbieraniny indywidualności stworzyć jeden doskonale funkcjonujący organizm. Motywacja zespołu;...