Regulamin

Niniejszy regulamin przedstawia warunki korzystania ze szkoleń organizowanych i sprzedawanych przez firmę: Krzywy.pl Paweł Krzyworączka, ul. Lawendowa 21, 32-087 Zielonki, REGON: 120731699 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Zielonki pod nr 3643

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności firmy Krzywy.pl Paweł Krzyworączka jest m.in. organizowanie szkoleń, które są w następującej postaci:
  a. Zapis na szkolenie online „na żywo”, podczas którego uczestnik szkolenia loguje się do specjalnej platformy szkoleniowej metodą e-learningu, w której może zadawać pytania i komunikować się z prowadzącym szkolenie za pomocą chatu.
  b. Zapis materiału ze szkolenia online – jest to zapis szkolenia z punktu powyżej w postaci plików audio i wideo, które uczestnik może pobrać z serwera klikając w link podany przez firmę Krzywy.pl Pawel Krzyworączka.
  c. Zapis materiału ze szkolenia online na płytach DVD – jest to zapis ze szkolenia z punktu pierwszego utrwalony na nośniku – płycie DVD, który osoba kupująca szkolenie może odtworzyć na komputerze wyposażonym w optyczny napęd DVD.
 2. Kupujący, który skorzystał z opcji wymienionej w punkcie 1.a. otrzyma po zakończeniu szkolenia dostęp do zapisu materiałów w postaci plików audio i wideo, o których mowa w punkcie 1.b.
 3. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy poprzez adres email kontakt@krzywy.pl lub formularz kontaktowy na stronie krzywy.pl lub telefon (48)509061946 lub komunikator Gadu-Gadu 1764056 lub komunikator Skype: www_krzywy_pl.

§ 2 Rozliczenia

 1. Aby zapisać się na dowolny rodzaj szkolenia, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej szkolenia oraz opłacić pełną kwotę za szkolenie.
 2. Obsługa płatności za szkolenia jest wykonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych payu.pl
 3. Osoba kupująca szkolenie może wybrać sposób płatności za szkolenie z dostępnych możliwości oferowanych aktualnie przez payu.pl.
 4. Domyślnym dowodem sprzedaży szkolenia jest paragon.
 5. W przypadku, kiedy osoba zażąda Faktury VAT, musi ona zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić odpowiednie pola na formularzu rejestracyjnym.
 6. W przypadku, kiedy osoba dokonała zakupu na paragon, a chciałaby otrzymać Fakturę VAT, ma do tego prawo w ciągu siedmiu dni od daty zakupu szkolenia. Powinna poinformować Sprzedającego o tym fakcie podając niezbędne dane do wystawienia faktury VAT w szczególności:
  a. Nazwę i adres siedziby firmy
  b. Nr NIP
  c. Adres e-mail do wysyłki faktury.

§ 3 Reklamacje i zwroty

 1. Na oferowane przez siebie szkolenia firma Krzywy.pl udziela gwarancji 30 dni. Oznacza to, że Kupujący szkolenie może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni i otrzyma zwrot kwoty, jaką zapłacił za szkolenie.
 2. W przypadku, kiedy Kupujący nabył szkolenie na płytach DVD powinien odesłać płyty na adres siedziby Krzywy.pl na swój koszt oraz podać informacje umożliwiające oddanie pieniędzy za szkolenie w szczególności nr rachunku bankowego oraz imię i nazwisko.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący nabył szkolenie na płytach DVD, które jest wadliwe i jego odtworzenie jest niemożliwe zostanie ono wymienione na nowe oraz wysłane na koszt Sprzedającego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Oferowane przez Sprzedającego szkolenia objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem jej autorskiego prawa majątkowego jest Krzywy.pl Paweł Krzyworączka, ul. Lawendowa 21, 32-087 Zielonki.
 2. Krzywy.pl Paweł Krzyworączka, ul. Lawendowa 21, 32-087 Zielonki zastrzega w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez zgody właściciela jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.

§ 5 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Krzywy.pl Paweł Krzyworączka, ul. Lawendowa 21, 32-087 Zielonki, REGON: 120731699.
 2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy.
 4. Zgodnie z art. 23.4. ustawy o ochronie danych osobowych Administrator danych osobowych na postawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji zamówienia ma prawo do marketingu własnych usług oraz oferowanych przez siebie towarów.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 6. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 7. W przypadku, kiedy kupujący chce usunąć swoje dane może zlikwidować konto lub napisać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do administratora danych osobowych wykorzystując podane dane kontaktowe w niniejszym Regulaminie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  a. Zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
  b. Przystąpienie do korzystania z serwisu nastąpiło dobrowolnie.
  c. Dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą.
  d. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę przesłanych w formularzu rejestracyjnym dla celów realizacji Umowy.
  e. Wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji na temat możliwych utrudnień, zmian, przerw technicznych w dostępie do szkolenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.